Online prijsberekening

Costa Blanca Events

of contacteer ons via dit formulier

Bezoek de foto gallerij Online prijsberekening Bezoek de foto gallerij Vragen ? Contacteer ons

Trouwen voor de kerk in Spanje

Steeds vaker kiezen bruidsparen voor een wettelijk huwelijk in eigen land,

en een ceremonieel huwelijk in het buitenland.

Meer info hierover vind je op de trouwen voor de wet in het buitenland pagina.

 

Toch is het mogelijk om óók het wettelijk huwelijk in Spanje te voltrekken !

 

Immers, Spanje is een van de weinige landen waar de katholieke kerk een heel bijzonder statuut geniet.

 

Een huwelijk afgesloten door de Spaanse Katholieke kerk is wettelijk bindend, ook in andere landen.

 

Na het voltrekken van het Katholieke huwelijk wordt door de priester een wettelijk geldig huwelijkscertificaat afgeleverd. Enkele weken later volgt het trouwboekje.

 

Met dit huwelijkscertificaat ( of soms moet men wachten op het trouwboekje ) kan vervolgens in eigen land het wettelijk huwelijk ingeschreven worden.

 

Wat zijn de voorwaarden voor het katholieke huwelijk in Spanje :

 

  • Bruid of bruidegom mogen nog nooit voor de kerk getrouwd zijn.

  • Bruid en bruidegom moeten ongetrouwd of wettelijk gescheiden zijn.

  • Het bisdom van het bruidspaar moet toestemming verlenen

 

Same-sex huwelijken zijn niet toegestaan.

 

De administratieve procedures voor een kerkelijk huwelijk in Spanje ;

 

Allereerst dient men bij de gemeente of stad een internationale versie van volgende documenten aan te vragen ;

 

  • copij van de identiteitskaart of het paspoort van bruid en bruidegom ( soms moet dit gelegaliseerd worden )

  • geboortebewijs van bruid én bruidegom

  • verklaring van huwelijksbevoegdheid ( Nederland ) / attest van geen huwelijksbeletsel ( België )

 

Indien de gemeente deze documenten kan afleveren in de europese talen, dan is dat raadzaam, want zo worden de kosten van een officiele vertaling ( en soms ook apostille ) vermeden.

 

Vervolgens kan men bij de parochie priester in het woonland de huwelijksaanvraag indienen. hiervoor is nodig ;

  •  

  • doopbewijs van bruid of bruidegom  ( aan te vragen bij de parochie )

 

Indien de parochie in staat is deze documenten in het latijn aan te leveren, dan is dit aanbevolen, want zo worden de kosten van een officiele vertaling  ( en soms ook apostille ) vermeden.

 

Op het ogenblik van het huwelijk mogen alle documenten niet ouder zijn dan 3 of 6 maanden ( dit is afhankelijk van de priester en het bisdom ).

 

De parochiepriester stuurt de aanvraag vervolgens door aan het bisdom.

Het verdient aanbeveling het bisdom te verzoeken om indien mogelijk de toestemming in het latijn op te stellen.

 

Indien het bisdom de aanvraag goedkeurd, wordt een schriftelijke toestemming opgesteld.

Indien deze niet in het latijn is, dient de toestemming juridisch vertaald te worden in het Spaans.

 

Vervolgens dient de vertaling te worden voorzien van een apostille (zie onderaan voor de verklaring)

 

(1) een stempel of een sticker die door een medewerker van de rechtbank op een document wordt geplakt, en waarmee wordt bevestigd dat de persoon die het document ondertekend heeft bij de betreffende rechtbank bekend is. Een apostille wordt soms vereist als een beëdigde vertaling wordt gebruikt in een ander land.

 

Vervolgens wordt de toestemming door het bisdom doorgestuurd naar het bisdom in Spanje, of terugbezorgd aan de parochiepriester van het bruidspaar.

 

In dit laatste geval dient de toestemming vervolgens bezorgd te worden aan de priester in Spanje, die deze op zijn beurt doorstuurt naar het locale bisdom.

 

Indien aan de voorwaarden voldaan is, verleend het bisdom vervolgens toestemming aan de Spaanse priester om het huwelijk te voltrekken.

 

Indien het huwelijk zal voltrokken worden door een andere priester dan de Spaanse parochie priester ( bijvoorbeeld een buitenlandse priester die in Spanje woont, of een priester die voor het huwelijk naar Spanje is gereisd ), dan verleend de Spaanse priester toestemming aan de buitenlandse priester om het huwelijk in zijn kerk te voltrekken.

Na het kerkelijk huwelijk wordt door de Spaanse priester een huwelijkscertificaat afgeleverd.

 

Dit document wordt doorgestuurd naar het Spaanse vredegerecht, waar enkele weken later het trouwboekje kan afgehaald worden, Dit hoeft niet persoonlijk te gebeuren, dat kunnen wij voor u doen. indien gewenst kan hiervan ook een meertalige versie bekomen worden.

 

Het bruidspaar krijgt ook een copij van het huwelijkscertificaat.

Hiermee kan het huwelijk in het woonland geregistreerd worden ( soms vereist de locale overheid het voorleggen van het trouwboekje )

 

Nederlanders dienen hun huwelijk in het buitenland te registreren in het centraal register in Den Haag, in plaats van in de eigen stad of gemeente.

 

Belgen zijn niet verplicht om de buitenlandse huwelijksakte te laten overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

 

Vanzelfspreken dient in het geval van een latere scheiding dit ook doorgegeven te worden aan de bevoegde instanties ( vredegerecht ) van de plaats waar het huwelijk oorspronkelijk werd voltrokken.

 

Waar en wanneer vindt het kerkelijk huwelijk plaats ?

 

Kerkelijke huwelijken kunnen alleen worden voltrokken in de kerk, kapel, ...

 

Met de priester wordt vooraf een datum en tijd vastgelegd, maar dit is steeds onder voorbehoud, immers, de priester is ook steeds verbonden aan een parochie, en er kunnen dringende parochiale aangelegenheden zijn die noodzaken om het tijdstip van het huwelijk tot daags voordien aan te passen.

 

Een typisch voorbeeld hiervan is een sterfgeval, of een aanpassing van de misuren in de parochie.

 

Het kerkelijk huwelijk in het woonland

 

Indien men in het buitenland voor de kerk getrouwd is, in dit internationaal geldig en bindend voor de kerk. Het is dus niet mogelijk om in het woonland nog een kerkelijke ceremonie te laten plaatsvinden.

 

Wel bestaat er de mogelijkheid om een 'zegening van de geloften' aan te vragen. Dit is een eenvoudige ceremonie, zonder sacrament, en is als het ware een zegening van de belofte tot huwelijk ten overstaan van de kerk. De ceremonie moet dus plaatsvinden vóór het kerkelijk huwelijk.

 

Sommige priesters staan echter wantrouwig tegenover deze ceremonie, zeker als het huwelijk later in een andere kerk of plaats zal doorgaan. Ze hebben dan immers geen absolute zekerheid dat het huwelijk ook effectief zal voltrokken worden.

 

Zoals altijd heeft de kerk steeds het recht om de aanvraag te weigeren.

 

Nuttige links ;

 

Nederland

 

http://www.rotterdam.nl/product:huwelijk_buitenland#

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Buitenlandse-huwelijksakte-omzetten-in-een-Nederlandse-akte.htm

 

België

 

http://www.belgium.be/nl/familie/koppel/huwelijk/in_het_buitenland/

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Burgerlijke_stand/Huwelijk/