Online prijsberekening

Costa Blanca Events

of contacteer ons via dit formulier

Bezoek de foto gallerij Online prijsberekening Bezoek de foto gallerij Vragen ? Contacteer ons

Trouwen voor de wet in Spanje

Steeds vaker kiezen bruidsparen die in het buitenland trouwen voor de combinatie tussen het wettelijke en het ceremoniele huwelijk.

 

In het wettelijke huwelijk gaat het bruidspaar door het plaatsen van een handtekening de verbintenis tegenover de wet aan. Het is een eenvoudige, korte en meestal erg onpersoonlijke 'ceremonie' waar meeste bruidsparen zich jaren later weinig of niets van herinneren. Het heeft echter wel verstrekkende financiele, belastingtechnische, en ook erfrechtelijke gevolgen, maar de vraag of bruid en bruidegom van elkaar houden, wordt zelfs niet gesteld !

 

In het kerkelijke huwelijk gaat het bruidspaar door het uitspreken van hun geloften de verbintenis tegenover God aan, en de keuze ervoor is dan ook een heel persoonlijk. Het kerkelijk huwelijk is ook gebonden aan voorwaarden en procedures die afhankelijk zijn van de kerkgemeenschap.

 

In het ceremoniele huwelijk gaat het bruidspaar door het uitspreken van hun geloften de verbintenis tegenover elkaar, familie en vrienden aan. Het ceremoniele huwelijk is het mooie, het romantische, en is het deel van de hele bruiloft dat bruidsparen zich jaren later nog het best herinneren, en hoewel niet wettelijk, noch religieus bindend, is het wel het sociale en emotionele fundament van het huwelijk.

Het ceremoniele huwelijk is niet gebonden aan vaste voorwaarden, en kan dus zowel de vorm aannemen van een huwelijk, een same-sex huwelijk als een hernieuwing van de huwelijksgeloften.

Meer info over de combinatie wettelijk huwelijk + ceremonieel huwelijk vind je op de trouwen voor de wet in het buitenland pagina

 

Same sex huwelijken in Spanje

 

In Spanje is sedert enkele jaren het same sex huwelijk toegestaan.Same sex koppels moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen dan hetero bruidsparen.

 

Voorwaarden voor het wettelijk huwelijk in Spanje

 

Toch zijn er bruidsparen die - indien mogelijk - ook het wettelijke huwelijk in het buitenland willen vieren.

In de EU is elk land bevoegd om de voorwaarden voor een wettelijk huwelijk te bepalen, en dus zijn de voorwaarden voor elk land verschillend.

In Spanje zijn er 3 mogelijkheden om het wettelijk huwelijk af te sluiten ;

 

minstens één van beide personen heeft de spaanse nationaliteit,

dit is dus ook mogelijk voor same-sex huwelijken

 

OF

 

minstens één van beide personen is meer dan 2 jaar resident in Spanje (bevolkingsregister dient als bewijs)

dit is dus ook mogelijk voor same-sex huwelijken

 

OF

 

bruid of bruidegom ( of beide ) rooms katholiek zijn en het huwelijk door een katholieke priester wordt ingezegend.

In dit geval moet aan de voorwaarden van een katholiek huwelijk voldaan worden.

Deze 3de mogelijkheid is typisch voor Spanje, omdat de katholieke kerk in Spanje de enige officiele godsdienst is.

Meer info hierover vindt u op de trouwen voor de kerk in Spanje pagina.

 

De administratieve procedures voor een burgerlijk huwelijk zijn in Spanje gelijk aan andere landen ;

 

1 ) Alle officiële documenten moeten vertaald worden naar de taal van het land waar men gaat trouwen.

2 ) Alle documenten moeten voorzien worden van de nodige stempels ( apostilles )

3 ) Er zijn taksen en registratiekosten te betalen

4 ) Na het huwelijk moet de huwelijksakte vertaald worden naar het nederlands.

5 ) Ook daarop moeten weer de nodige stempels geplaatst worden ( apostilles )

6 ) Bij terugkeer moet het huwelijk in het woonland geregistreerd worden

 

Al deze stappen kosten tijd en geld, en alle vertalingen moeten gebeuren door een beëdigd tolk, en er zijn belastingen, zegelrecht, enz te betalen.

 

Een deel van deze kosten kunnen vermeden worden als de gemeente waar je woont de documenten kan afleveren in diverse europese talen.

 

Voor Nederlanders dient het huwelijk te worden geregistreerd in het centraal register in Den Haag,

en niet in de eigen stad of gemeente.

 

Waar vindt het burgerlijk huwelijk plaats ?

 

Meestal in het gemeentehuis of in het vredegerecht.

In sommige gemeenten is het ook mogelijk dat de ambtenaar van burgerlijkste stand naar de locatie komt.

 

Sinds 2015 is het ook mogelijk om bij een notaris te trouwen, al hebben de meeste notarissen er nog geen ervaring mee. In dit geval dient de aanvraag en administratie van het huwelijk via het vredegerecht of gemeentehuis ( afhankelijk van de gemeente ) te gebeuren, maar is het de notaris die de ceremonie uitvoert.

 

Belangrijk is wel dat de notaris énkel bevoegd is in de gemeente waar hij zijn kantoor heeft.

De ceremonie kan dan plaatsvinden in het kantoor van de notaris, of indien hij bereid is zich te verplaatsen, in een privé villa, een trouwlocatie, hotel, etc in de gemeente waar hij kantoor heeft.

 

Meer info op de websites van de ambassade of consulaat

 

Koninkrijk der nederlanden/Ambassade en Consulaten-Spanje/

Belgische Ambassade en Consulaten in Spanje / Consulaire dienstverlening / Huwelijk in Spanje