Online prijsberekening

Costa Blanca Events

of contacteer ons via dit formulier

Bezoek de foto gallerij Online prijsberekening Bezoek de foto gallerij Vragen ? Contacteer ons

Trouwen voor de wet in het buitenland

10 meest gestelde vragen

over trouwen in het buitenland

 

In 5 jaar tijd is het aantal Belgen dat in het buitenland trouwt meer dan verdubbeld en uit een Nederlandse enquête blijkt dat 2/3 van de aanstaande bruidsparen trouwen in het buitenland ernstig in overweging nemen.

 

De vragen en posts op tal van fora en blogs op het internet zijn niet meer bij te houden, zodat menig bruidspaar al bij voorbaat het bos niet meer door de bomen ziet.

 

Als weddingplanner in Altea

aan de Spaanse Costa Blanca

krijg ik veel vragen over trouwen

in het buitenland.

 

Op deze pagina's probeer ik de

10 meest voorkomende vragen

zo algemeen mogelijk te beantwoorden

Steeds meer bruidsparen maken een onderscheid tussen ;

 

het wettelijke huwelijk ; waarbij het echtpaar door het plaatsen van een handtekening de verbintenis tegenover de wet aangaat.

Meeste bruidsparen herinneren zich jaren later echter weinig of niets van het wettelijk huwelijk, maar het is wel de wettelijke basis van de relatie, die helaas meestal slechts tot uiting komt als besloten wordt tot scheiding.

 

het ceremoniele huwelijk ; waarbij het echtpaar door het uitspreken van hun geloften de verbintenis tegenover elkaar, familie en vrienden aangaan.

Bruidsparen herinneren zich dit huwelijk, en het feest dat er meestal op volgt, nog tientallen jaren later, en het is vaak de emotionele basis van de relatie.

 

het kerkelijke huwelijk ; waarbij het echtpaar door het uitspreken van hun geloften de verbintenis tegenover God aangaat.

De keuze voor een kerkelijk huwelijk is een persoonlijke keuze van het bruidspaar, en het is dan ook vaak de religieuze basis van de relatie.

Het kerkelijk huwelijk is ook gebonden aan voorwaarden en procedures die afhankelijk zijn van de kerkgemeenschap.

Volgens de europese regels is elk land bevoegd om de voorwaarden voor een wettelijk huwelijk te bepalen,

en dus zijn de voorwaarden voor elk land verschillend.

De administratieve procedures voor een wettelijk huwelijk zijn echter in bijna alle landen gelijk ;

Het wettelijke huwelijk

De voorwaarden worden opgelegd door de officiant, de persoon die het ceremoniele huwelijk leidt, zoals een gecertificeerd weddingplanner of een bijzonder ambtenaar van burgerlijke stand die om deontologische redenen zal vereisen dat ;

 

         - het bruidspaar voorafgaand aan het ceremoniele huwelijk een wettelijk huwelijk heeft afgesloten, OF

         - het bruidspaar op verklaring van eer de verbintenis aangaat om een wettelijk huwelijk af te sluiten, OF

         - het bruidspaar een samenlevingsverbintenis heeft / of zal afsluiten, OF

         - het bruidspaar de verbintenis aangaat hun huwelijk verder te zetten, (hernieuwing van de geloften)

 

De officiant dient overtuigd te zijn dat - en indien nodig moet met documenten aangetoond worden- dat aan de deontologische voorwaarden is voldaan.

Meestal zijn geen vertalingen nodig.

 

Administratieve procedures voor het ceremoniele huwelijk.

 

De administratieve procedure voor een ceremonieel huwelijk worden opgelegd door de officiant,

dit is de persoon die het ceremoniele huwelijk leidt, zoals een gecertificeerd weddingplanner of een bijzonder ambtenaar van burgerlijke stand.

 

Meestal volstaat het de nodige documenten ter bewijs van identiteit en burgerlijke stand over te maken. Meestal zijn geen vertalingen nodig.

 

Hoe verloopt een ceremoniele huwelijk ?

 

In tegenstelling tot het wettelijk huwelijk, dat vaak slechts enkele minuten duurt, en meestal weinig of geen persoonlijke elementen bevat,

is het ceremoniele huwelijk juist wél erg persoonlijk.

 

Voorafgaand aan het ceremoniele huwelijk wint de oficiant inlichtingen in over het bruidspaar.

Dat kan gebeuren tijdens een persoonlijk gesprek met het bruidspaar, door de medewerking van genodigden te vragen, enz

Aan de hand van die informatie schrijft de officiant een persoonlijke huwelijksceremonie.

Indien het bruidspaar reeds kinderen heeft, dan worden zij ook betrokken bij de ceremonie.

 

Aan het einde van de ceremonie ondertekenen bruid en bruidegom en hun getuigen het certificaat .

Heel vaak weten de genodigden niet dat het wettelijke huwelijk apart van het ceremoniele huwelijk is afgesloten of zal afgesloten worden.

 

Meer informatie over de huwelijksceremonie in Spanje

 

Same Sex huwelijk

 

Elk land heeft eigen wetten over same sex huwelijken.

In sommige landen is het niet mogelijk, terwijl andere landen het wel erkennen.

In Spanje is een same sex huwelijk wettelijk geregeld, en is het dus mogelijk om een homo huwelijk of lesbisch huwelijk af te sluiten, mits het koppel aan de voorwaarden voldoet.

Meer info op de trouwen voor de wet in Spanje pagina op onze website.

 

Het kerkelijke huwelijk

 

Meer info over het kerkelijk huwelijk vindt u op de 'Trouwen voor de kerk' pagina.

  • Alle officiële documenten moeten vertaald worden naar de taal van het land waar men gaat trouwen.

  • Alle documenten moeten voorzien worden van de nodige stempels ( apostilles )

  • Er zijn taksen en registratiekosten te betalen

  • Na het huwelijk moet de huwelijksakte vertaald worden naar het nederlands.

  • Ook daarop moeten weer de nodige stempels geplaatst worden ( apostilles )

  • Bij terugkeer moet het huwelijk in het woonland geregistreerd worden

Al deze stappen kosten tijd en geld, en alle vertalingen moeten gebeuren door een beëdigd tolk, en er zijn belastingen, zegelrecht, enz te betalen.

 

Waar vindt het wettelijk huwelijk plaats ?

 

Meestal in het gemeentehuis of in het vredegerecht, maar mits speciale aanvraag is het in vele plaatsen ook mogelijk dat de ambtenaar de ambtenaar van burgerlijkste stand naar de locatie komt.

 

Informatie brochure over internationaal familierecht

 

Een informatieve brochure die antwoord geeft op 50 vragen over internationaal familie recht kan je downloaden via deze link, en op de trouwen voor de wet in Spanje pagina vind je de specifieke voorwaarden in Spanje.

 

Het ceremoniele huwelijk

 

Het ceremoniele huwelijk is het mooie, het romantische, en is het deel van de hele bruiloft dat bruidsparen zich jaren later nog het best herinneren. Het is het uitspreken van de liefde en geloften tegen elkaar, in het bijzijn van de naaste familie en vrienden. Het is het sociale en emotionele fundament van het huwelijk.

 

Voorwaarden voor het ceremoniele huwelijk.

 

Het ceremoniele huwelijk is niet gebonden aan vaste voorwaarden, en kan dus zowel de vorm aannemen van een huwelijk, een same-sex huwelijk als een hernieuwing van de huwelijksgeloften.

 

Combinatie wettelijke huwelijk - ceremonieel huwelijk

 

Om dit alles te vereenvoudigen, en ook om onnodige kosten ( vertalingen, taksen, zegelrecht, ... ) te vermijden kiezen steeds meer bruidsparen voor een wettelijk huwelijk in eigen land, en een ceremonieel huwelijk in het buitenland.

Tijdens het ceremoniele huwelijk spreken bruid en bruidegom hun geloften en wens uit om de rest van hun levenspad samen verder te bewandelen, en dit in het bijzijn van hun getuigen, familie en vrienden, en tekenen het ceremoniële huwelijkscertificaat.