Online prijsberekening

Costa Blanca Events

of contacteer ons via dit formulier

Bezoek de foto gallerij Online prijsberekening Bezoek de foto gallerij Vragen ? Contacteer ons

Antwoorden op de meest gestelde vragen over ... wat gebeurt er bij uitstel of annullatie van het huwelijk ?

Een huwelijk uitstellen, bijvoorbeeld wegens ziekte of overlijden van een naast familie lid is op zich al erg genoeg, zodat het belangrijk is om de administratieve rompslomp en de financiele kosten die ermee gepaard gaan tot een minimum te beperken.

 

Soms is de persoon al ziek op het moment dat het huwelijk geboekt wordt, en kan men dus redelijkerwijs aannemen dat deze persoon er mogelijk niet bij kan zijn, maar ook dan kan de ziekte plots veel ernstiger worden, of kan de persoon zelfs overlijden, maanden, weken, of dagen voor het huwelijk.

 

Natuurlijk kunnen er ook andere redenen zijn waarom een huwelijk moet uitgesteld, of zelfs geannuleerd worden, zoals bijvoorbeeld een niet te voorziene breuk tussen het bruidspaar.

 

Hoe onwaarschijnlijk ook, toch vinden we het als wedding planners belangrijk om óók hierover vooraf correct te informeren.

 

Bij veel weddingplanner organisaties, en trouwlocaties dient u - vaak aanzielijke - voorschotten te betalen en moet het saldo vaak maanden vooraf betaalt te worden. Maar bij Costa Blanca Events houden we daar niet van, omdat we weten dat onze bruidsparen daar ook niet van houden, en proberen daarom de betalingen zoveel mogelijk te beperken, tot ongeveer 1 maand voor het huwelijk, als de laatste fase van de voorbereidingen aanbreekt.

 

Maar, op het moment dat u ons de opdracht toevertrouwd, en de vaste wedding planner vergoeding heeft betaald,  beginnen we natuurlijk onmiddelijk om voor u de nodige voorbereidingen te treffen, en die orders te plaatsen waarvoor u ons opdracht heeft gegeven. En dus gaan we namens het bruidspaar, en voor rekening van het bruidspaar verbintenissen aan, zoals dat in de wedding planner overeenkomst is afgesproken.

 

Hoewel er aan de leveranciers vaak nog geen betaling is uitgevoerd, zijn er dus wel verbintenissen aangegaan, en kunnen er bij uitstel of annullatie dus ook schadevergoedingen verschuldigd zijn.

De voorwaarden hiervoor zijn voor elke leverancier verschillend, maar onderaan deze pagina vindt u - louter ter info en zonder enige verbintenis aangezien de voorwaarden van de individuele leveranciers bindend zijn - een overzicht van de meest  voorkomende kosten en hun voorwaarden.

 

Kan ik deze kosten vermijden ?

Het antwoord is niet zo eenvoudig, maar vaak is het inderdaad mogelijk om de kosten te vermijden !

Er bestaan immers bruiloftverzekeringen die speciaal hiervoor bedoeld zijn.

 

De voorwaarden van die verzekeringen kunnen echter beduidend verschillen, en het is daarom belangrijk om u vooraf goed te informeren over de voorwaarden van dekking, zéker als er een risico op uitstel of annullatie is, bijvoorbeeld omdat op het ogenblik dat u het huwelijk contracteerd, er familie lid reeds ernstig ziek is, en er kans is dat de ziekte ernstiger kan worden, of kans is op overlijden.

 

Sommige verzekeringen dekken alleen 'onvoorziene en onvrijwillige' oorzaken zoals onvoorziene ziekte, ongeval of overlijden, terwijl andere een bredere dekking aanbieden.

 

Bij sommige verzekeringen is een vrijwillig uitstel of annulatie, bijvoorbeeld door een breuk in de relatie tussen het bruidspaar, uitgesloten van dekking.

 

Ook de termijn tot het huwelijk, waarop de verzekering uiterlijk dient afgesloten te worden kan beduidend verschillen, en tot slot zijn er soms 'wachtermijnen' alvorens de dekking van kracht wordt.

 

Reden te meer dus om u vooraf goed te laten informeren !

 

Om belangenvermenging te vermijden biedt Costa Blanca Events geen verzekeringen aan, noch wensen wij verzekeringen aan te raden of te bemiddlen, maar uw verzekeringsmakelaar is de perfecte persoon om u hierbij behulpzaam te zijn.

Overzicht van de meest voorkomende kosten en hun voorwaarden.

 

Deze info is louter ter info en zonder enige verbintenis aangezien de voorwaarden van de individuele leveranciers bindend zijn.

 

De vaste wedding planner vergoeding ; de bookingsfee of het Go pakket

Deze vergoeding is nooit terugbetaalbaar, maar indien gewenst kan het huwelijk wel - zonder bijkomende kosten - met maximaal 1 jaar uitgesteld worden. Vanzelfsprekend mits de trouwlocatie en de reeds gecontracteerde diensten  dezelfde blijven, en op de nieuw gekozen datum beschikbaar zijn.

 

De huur van de locatie

Is nooit terugbetaalbaar, en wordt aanzien als ( een deel van ) de minimum forfaitaire schadevergoeding.

Bij uitstel van het huwelijk zal het van de locatie en de resterende tijd tussen het moment van de beslissing tot uitstel, en de oorspronkelijk geplande huwelijksdatum afhangen of de locatie bereid is de huur voor de nieuwe trouwdatum niet opnieuw in rekening te brengen.

 

Kosten van receptie, diner, feest enz.

Bij uitstel van het huwelijk zal het van de locatie en de resterende tijd tussen het moment van de beslissing tot uitstel, en de oorspronkelijk geplande huwelijksdatum afhangen of de locatie bereid is de af te zien van schadevergoedingen. De termijnen die de verschillende locaties hanteren, en de toepasselijke schadevergoedingen kunnen aanzienlijk verschillen. Bij annullatie van het huwelijk zal de schadevergoeding afhankelijk zijn van de resterende tijd tussen het moment van de beslissing tot annulatie en de oorspronkelijk geplande huwelijksdatum.

 

Belastingen, taksen en accijnzen.

Voor sommige locaties moeten ook ( gemeentelijke of nadere ) belastingen, taksen of accijnzen betaald worden.

Deze zijn nooit terugbetaalbaar.

 

Reeds betaalde voorschotten

Zijn nooit terugbetaalbaar, en worden aanzien als ( een deel van ) de minimum voorziene schadevergoeding.

 

Diensten van organisaties of personen die onlosmakelijk verbonden zijn met de huwelijksdatum

Dit zijn voornamelijk de diensten van fotografen, videografen, musici, DJ, enz, die de huwelijksdatum voordien bevestigd hebben, en dus voor die datum mogelijk al andere bestellingen hebben geweigerd.

Bij uitstel van het huwelijk zal het van de leverancier en de resterende tijd tussen het moment van de beslissing tot uitstel, en de oorspronkelijk geplande huwelijksdatum afhangen of de leverancier bereid is de af te zien van schadevergoedingen. De termijnen die de verschillende leveranciers hanteren, en de toepasselijke schadevergoedingen kunnen aanzienlijk verschillen. Bij annullatie van het huwelijk zal de schadevergoeding afhankelijk zijn van de resterende tijd tussen het moment van de beslissing tot annulatie en de oorspronkelijk geplande huwelijksdatum.

 

Reeds bestelde en betaalde producten of diensten

Het betreft hier met name gepersonaliseerde producten, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot ; uitnodigingen, geschenkjes, website, domeinnaam, etc zijn nooit terugbetaalbaar.

 

Andere diensten

Zolang de laatste fase van de voorbereidingen ( de laatste maand voor het huwelijk ) niet is ingegaan zijn de meeste andere diensten nog uit te stellen of te annuleren zonder kosten, maar het laatste woord hierover is natuurlijk aan de desbetreffende leverancier.